Προσοχή στη σύγκλιση SRI και Impact Investing

4
Προσοχή στη σύγκλιση SRI και Impact Investing

Οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν τις βέλτιστες πρακτικές που σχετίζονται με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και ζητήματα διακυβέρνησης (ESG) δυσκολεύτηκαν αρκετά να καταλάβουν πού να επενδύσουν προτού ο επιδραστικός δισεκατομμυριούχος Elon Musk αποκάλεσε το ESG απάτη νωρίτερα φέτος.

Τον Μάιο, ο Μασκ έγραψε στο Twitter ότι «ψεύτικοι πολεμιστές της κοινωνικής δικαιοσύνης» είχαν καταστήσει το ESG χωρίς νόημα αφού ο Tesla, ο κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων του, αφαιρέθηκε από τον δείκτη ESG του S&P 500, ενώ η ExxonMobil παρέμεινε στη λίστα. Οι μπερδεμένοι επενδυτές αναρωτήθηκαν φυσικά πώς μια εταιρεία που υπάρχει για να επιταχύνει τη μετάβαση του κόσμου στη βιώσιμη ενέργεια θα μπορούσε να αποτύχει να δημιουργήσει έναν δείκτη ESG.

Η αξιολόγηση των εταιρειών σύμφωνα με τα πρότυπα ESG, φυσικά, είναι μια πράξη εξισορρόπησης. Όπως σημειώνεται στο ένα blog από τη Margaret Dorn, η οποία υπηρετεί ως επικεφαλής της Βόρειας Αμερικής των δεικτών ESG του S&P, ενώ «η Tesla μπορεί να παίζει τον ρόλο της στην απομάκρυνση των αυτοκινήτων που κινούνται με καύσιμο από το δρόμο, έχει μείνει πίσω από τους συνομηλίκους της όταν εξετάζεται μέσω ενός ευρύτερου φακού ESG».

Στην περίπτωση του Tesla, ο Musk πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο περιβαλλοντικό μέρος της εξίσωσης ESG. Αλλά ο ευρύς φακός του S&P 500 κοίταξε πέρα ​​από την αποστολή της Tesla και εντόπισε ισχυρισμούς για φυλετικές διακρίσεις και κακές συνθήκες εργασίας σε ένα εργοστάσιο της Tesla, καθώς και τον αμφισβητούμενο χειρισμό ερευνών που σχετίζονται με πολλαπλούς θανάτους και τραυματισμούς που συνδέονται με την τεχνολογία αυτόματου πιλότου της εταιρείας.

Όσον αφορά τον καθορισμό προτύπων ESG, οι διαφορές απόψεων αφθονούν — κάτι που επηρεάζει την εμπιστοσύνη της αγοράς. Γι‘ αυτό, όπως μια έκθεση του Bloomberg που τονίστηκε πρόσφατα, υπάρχει μια παγκόσμια ώθηση για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων ανησυχιών σχετικά με την έλλειψη συνεπών προτύπων για τα περιουσιακά στοιχεία με την ετικέτα ESG. Αλλά εν μέσω αυτής της ώθησης για σαφή και συνεπή πρότυπα ESG, ένας άλλος ελέφαντας στην αίθουσα απειλεί να μπερδέψει περαιτέρω τους επενδυτές που ενδιαφέρονται να κάνουν τη διαφορά με τα χρήματά τους.

Καθώς ο κλάδος των Κοινωνικά Υπεύθυνων Επενδύσεων (SRI) εξελίσσεται, έχει εκφράσει όλο και περισσότερο την υποστήριξή του για μεγαλύτερο αντίκτυπο. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι επενδύσεις SRI και αντίκτυπου είχαν παραδοσιακά διαφορετικούς στόχους, με τον πρώτο να επικεντρώνεται στον μετριασμό του κινδύνου βλάβης και τον δεύτερο να αφορά την υποστήριξη επιχειρήσεων που δεσμεύονται να κάνουν τη διαφορά προληπτικά.

«Δεν υπάρχει τίποτα κακό ηθικά στο να διευθύνεις μια επιχείρηση για να βγάλεις χρήματα, λαμβάνοντας παράλληλα τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσεις ότι οι λειτουργίες είναι βιώσιμες και κοινωνικά υπεύθυνες. Αλλά η επενδυτική κοινότητα του αντίκτυπου αναμένει περισσότερα από τον μετριασμό του κινδύνου με βάση τους παράγοντες ESG. Επομένως, η επιφανειακή χρήση της παραδοσιακής ορολογίας επιπτώσεων από την κοινότητα των SRI δεν είναι καθόλου χρήσιμη».

Με τη βιομηχανία SRI να μιλάει όλο και περισσότερο για την εκτίμηση επιπτώσεων, αυτοί οι δύο κόσμοι φαίνεται να συγχωνεύονται. Δυστυχώς, στον εταιρικό κόσμο, η θετική συζήτηση δεν μεταφράζεται πάντα σε θετικές ενέργειες, κάτι που μας φέρνει πίσω στον άλλο ελέφαντα στην αίθουσα ESG.

Μετά από έρευνα σχετικά με τη σύγκλιση των SRI και τις επενδύσεις αντίκτυπου στη Γαλλία, οι ακαδημαϊκοί Pierre Chollet, Patricia Crifo, Nicolas Mottis και Diane-Laure Arjaliès δημοσίευσαν «Τα κίνητρα και οι πρακτικές της εκτίμησης επιπτώσεων στις κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις“ σε Εφημερίδα Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Λογοδοσίας—όπου σημείωσαν ότι ο κλάδος των SRI οικειοποιείται το λεξιλόγιο της εκτίμησης επιπτώσεων, αλλά δεν αντικατοπτρίζει τις επενδυτικές πρακτικές επιπτώσεων. Ένας διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων που πήρε συνέντευξη για την έρευνα σημείωσε: «Σήμερα, η πρακτική της αγοράς SRI στη μέτρηση του αντίκτυπου μπορεί να χαρακτηριστεί ως σχετικά εκκολαπτόμενη. Αυτό φαίνεται στην έλλειψη τυπικών ορισμών και μεθοδολογιών για κριτήρια επιπτώσεων, περιορισμένη διαθεσιμότητα δεδομένων και υψηλό κόστος συλλογής και δόμησης δεδομένων και ανάπτυξης σχετικών μεθοδολογιών επιπτώσεων.»

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι «η διείσδυση των μέτρων αντίκτυπου στη βιομηχανία SRI θα μπορούσε είτε να υποστηρίξει την ανάπτυξη των επενδύσεων αντίκτυπου είτε να απειλήσει το νόημα και τη νομιμότητά τους συγχέοντας τις δύο πρακτικές». Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα για τους επενδυτές, ειδικά εάν η παγκόσμια βιομηχανία SRI ακολουθεί την εξέλιξη της SRI στη Γαλλία, επειδή η SRI είναι ένας ελέφαντας που φορτίζει, ενώ η επένδυση αντίκτυπου είναι ένα σχετικό ποντίκι.

Οι εκτιμήσεις ποικίλλουν, αλλά σύμφωνα με το Παγκόσμια Συμμαχία Βιώσιμων Επενδύσεωνοι παγκόσμιες βιώσιμες επενδύσεις ξεπέρασαν τα 35 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2020. Καθώς το Οικονομολόγος Πρόσφατα σημειώθηκε, περίπου 25 τρισεκατομμύρια δολάρια αυτού του ποσού μπορούν να αποδοθούν σε επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία που αναπτύσσουν στρατηγικές ενοποίησης ESG, πράγμα που σημαίνει απλώς τη συστηματική συμπερίληψη θεμάτων ESG στην επενδυτική ανάλυση και επενδυτικές αποφάσεις. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, το Οικονομολόγος υποστηρίζει, η ενσωμάτωση ESG χρησιμοποιείται για να επιτρέψει το greenwashing ή σημαίνει κάτι περισσότερο από τη λήψη αποφάσεων «κρατώντας ένα δάχτυλο στον άνεμο». Εν τω μεταξύ, η αγορά για επενδύσεις αντίκτυπου ωχριά σε σύγκριση με τις βιώσιμες επενδύσεις που βασίζονται στο ESG. Το 2008, για παράδειγμα, όταν η ενσωμάτωση του ESG στην Ευρώπη εκτιμάται σε 4 τρισεκατομμύρια ευρώ, οι ευρωπαϊκές επενδύσεις αντίκτυπου ανήλθαν σε 108 δισεκατομμύρια ευρώ.

Δεν υπάρχει τίποτα κακό ηθικά με τη λειτουργία μιας επιχείρησης για να βγάλετε χρήματα, ενώ λαμβάνετε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσετε ότι οι λειτουργίες είναι βιώσιμες και κοινωνικά υπεύθυνες. Αλλά η επενδυτική κοινότητα του αντίκτυπου αναμένει περισσότερα από τον μετριασμό του κινδύνου με βάση τους παράγοντες ESG. Ως εκ τούτου, η επιφανειακή χρήση της παραδοσιακής ορολογίας επιπτώσεων από την κοινότητα των SRI δεν είναι καθόλου χρήσιμη.

Η επένδυση απαιτεί πάντα ένα ορισμένο ποσό πίστης. Κανείς όμως δεν πρέπει να πιστεύει τυφλά στη σύγκλιση των SRI και στις επενδύσεις που επηρεάζουν, επειδή δεν πρόκειται για συγχώνευση ίσων.

Η βιομηχανία SRI θα μπορούσε κάλλιστα να υιοθετήσει πρακτικές επιπτώσεων. Ωστόσο, εάν συμβεί το χειρότερο σενάριο, εξετάζουμε την εξαγορά από έναν κυρίαρχο παίκτη που έχει εμπλακεί συχνά σε greenwashing. Και δεδομένων των σημερινών προκλήσεων της αγοράς, το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι να δώσουμε στους επενδυτές που επιδιώκουν να έχουν θετικό αντίκτυπο στον κόσμο έναν ακόμη λόγο να παραμείνουν στο περιθώριο.

Αυτό που χρειάζεται είναι περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά τη γλώσσα, τις υποσχέσεις και τις πρακτικές. Για να διευκρινιστεί η διάκριση μεταξύ SRI και επενδύσεων αντίκτυπου, όλοι οι ενδιαφερόμενοι – συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών στελεχών, του λογιστικού τομέα, των δεικτών ESG, των ρυθμιστών αγοράς και των ρυθμιστών προτύπων του κλάδου – πρέπει να συνεργαστούν προληπτικά για την ανάπτυξη τυποποιημένων κριτηρίων αξιολόγησης και συστημάτων πιστοποίησης τόσο για τον αντίκτυπο όσο και για το SRI κεφάλαια. Εν τω μεταξύ, τόσο οι SRI όσο και οι επενδυτές με αντίκτυπο θα επωφεληθούν από περισσότερη συνεργασία μεταξύ των δύο βιομηχανιών. Η ενεργή ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων μπορεί ακόμη και να οδηγήσει στη δημιουργία μιας υβριδικής κατηγορίας όπως το „Impact SRI“.

Schreibe einen Kommentar