Το κοινό μας εργαστήριο παιδικής προστασίας στο Νεπάλ

2
Το κοινό μας εργαστήριο παιδικής προστασίας στο Νεπάλ

«Μάθαμε να δίνουμε προτεραιότητα στην ευημερία των παιδιών πρώτα. Η ευημερία των παιδιών είναι ευθύνη όλων μας».

Κύριος. Khem Prasad Mahato, Αντιδήμαρχος, Δήμος Madi

Στο Chitwan τον περασμένο μήνα, παιδιά και νέοι με εμπειρία στη φροντίδα και περισσότεροι από σαράντα συμμετέχοντες από διάφορους οργανισμούς συγκεντρώθηκαν για να μοιραστούν τη συλλογική τους σοφία σε ένα ομαδικό εργαστήριο, με την υποστήριξη του Martin James Foundation.

Οι οργανώσεις ήταν:

 • Δήμος Μάδι
 • Αγροτικός Δήμος Ichchhakamana
 • Επαρχία Μπαγμάτι
 • Εθνικό Συμβούλιο για τα Δικαιώματα του Παιδιού
 • Η Καινοτόμος Εταιρεία των Ιμαλαΐων
 • Μην με ξεχάσεις
 • Ελπίδα και Σπίτια για Παιδιά
 • Ομάδα Εργασίας Εναλλακτικής Φροντίδας

Το εργαστήριο επικεντρώθηκε στην οικοδόμηση μιας κοινής αντίληψης για την προστασία των παιδιών στο Νεπάλ και στη δημιουργία ενός σχεδίου δράσης ευθυγραμμισμένου με τις αξίες για τη μεταρρύθμιση της φροντίδας.

Καλύψαμε επίσης μια επισκόπηση της εναλλακτικής φροντίδας για παιδιά που βασίζεται στην οικογένεια και την κοινότητα και τις τρέχουσες διατάξεις αναδοχής στο Νεπάλ και συζητήσαμε την κατανομή πόρων για εναλλακτικές υπηρεσίες φροντίδας.

Τι συζητήθηκε;

Στο εργαστήριο, το Εθνικό Συμβούλιο για τα Δικαιώματα του Παιδιού εξήγησε την τρέχουσα διαδικασία και τα μελλοντικά του σχέδια να αναπτύξουν και να επενδύσουν σε οικογενειακές και κοινοτικές υπηρεσίες εναλλακτικής φροντίδας αντί να χρησιμοποιούν ιδρύματα όπως ορφανοτροφεία.

«Όταν ένα παιδί είναι ασφαλές στην οικογένεια, όταν οι ακαδημαϊκές του επιδόσεις βελτιώνονται, όταν το περιβάλλον μέσα στο σπίτι του ευδοκιμεί, αυτό είναι το αληθινό σημάδι ανάπτυξης».

Κα Namuna Bhusal, Διευθύντρια Παιδικής Προστασίας, Εθνικό Συμβούλιο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν επίσης τις εθνικές και διεθνείς δεσμεύσεις του Νεπάλ για τα δικαιώματα του παιδιού (UNCRC, Children’s Act 2018 & Implementation Guidelines) και το σχέδιο του Εθνικού Συμβουλίου Δικαιωμάτων του Παιδιού να διορίσει Λειτουργούς Παιδικής Πρόνοιας και στους 753 δήμους μέχρι το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους του Νεπάλ.

«Όταν οι δήμοι συγχωνεύονται, τότε γεννιέται μια Επαρχία. Ως εκ τούτου, ο δήμος είναι υπέρτατος στη λήψη αποφάσεων σε όλες τις πτυχές της προστασίας και της προστασίας των παιδιών».

Ο κ. Gopal Prasad Kandel, Επικεφαλής Κοινωνικού Τμήματος, Επαρχία Bagmati

Μαζί, εξετάσαμε τις βαθύτερες αιτίες του χωρισμού της οικογένειας, γιατί τα παιδιά μπορεί να χρειάζονται ειδική προστασία και εναλλακτικές επιλογές φροντίδας για τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της συγγενικής φροντίδας, της ανάδοχης φροντίδας, της εποπτευόμενης ατομικής διαβίωσης και της οικιακής φροντίδας.

«Όταν ένα παιδί είναι ασφαλές στην οικογένεια, όταν οι ακαδημαϊκές του επιδόσεις βελτιώνονται, όταν το περιβάλλον μέσα στο σπίτι του ευδοκιμεί, αυτό είναι το αληθινό σημάδι ανάπτυξης».

Κα Namuna Bhusal, Διευθύντρια Παιδικής Προστασίας, Εθνικό Συμβούλιο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Μετά το εργαστήριο, όλοι κατανοήσαμε βαθύτερα τις Αρχές της Αναγκαιότητας και της Καταλληλότητας (τις θεμελιώδεις αρχές της εναλλακτικής φροντίδας), την έννοια της αναδοχής, τους ρόλους των ενδιαφερομένων και τις ευθύνες των τοπικών κυβερνήσεων και των εθνικών και επαρχιακών επιτροπών για τα δικαιώματα του παιδιού να κινηθεί προς μεταρρύθμιση.

«Η οικογένεια είναι η βάση για την ολιστική ανάπτυξη των παιδιών. Η ιδέα της Αναδοχής είναι η παροχή οικογένειας σε ένα παιδί χωρίς κηδεμόνα».

Ο κ. Kapil Aryal, Νομικός εμπειρογνώμονας

Τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης συζητήθηκαν ως μία στρατηγική για την ενίσχυση των οικογενειών, την πρόληψη της ιδρυματοποίησης των παιδιών και την καλλιέργεια δήμων φιλικών προς τα παιδιά.

Η κοινή μας Δέσμευση Συμμετέχοντος 10 Πόντων

Δώσαμε μια δέσμευση 10 σημείων για τους συμμετέχοντες μετά το εργαστήριο, για να διασφαλίσουμε ότι είχαμε ένα σαφές σχέδιο δράσης για να προχωρήσουμε στο μέλλον. Αυτό ήταν:

 1. Πιλότος και την προώθηση της εναλλακτικής φροντίδας με βάση την οικογένεια και την κοινότητα στους δύο δήμους.
 2. Καταλαβαίνουν και να εφαρμόσουν τους υφιστάμενους νόμους και τις πολιτικές του Νεπάλ – Νόμος για τα παιδιά του 2018 και οδηγίες εφαρμογής – για την προστασία και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών.
 3. Ακούω στη φροντίδα των εμπειριών από παιδιά και νέους προκειμένου να ληφθούν καλύτερες αποφάσεις για τα πιο ευάλωτα παιδιά στις κοινότητές μας.
 4. Δώστε προτεραιότητα τη μετάβαση δύο ιδρυμάτων υπό την ηγεσία του δήμου και την εστίαση στην επανένταξη των εναπομεινάντων παιδιών στις οικογένειες και στην εναλλακτική φροντίδα όπου είναι δυνατόν.
 5. Εγκαθιδρύω Συμβουλευτική Επιτροπή Αναδοχής.
 6. Εκσυγχρονίζω Ο ιστότοπος του Εθνικού Συμβουλίου για τα Δικαιώματα του Παιδιού θα περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα σπίτια παιδιών στο Νεπάλ για την ενημέρωση του προγραμματισμού, της λήψης αποφάσεων και της κατανομής πόρων σε τοπικό επίπεδο από τους δήμους.
 7. Αυξάνουν τον αριθμό των παιδιών/νεών μελών των δημοτικών επιτροπών για τα δικαιώματα του παιδιού.
 8. Γρήγορη διαδρομή ανάπτυξη σχεδίου εργασίας του δήμου και διορισμός Λειτουργών Παιδικής Πρόνοιας.
 9. Βελτιώστε τη διαχείριση περιπτώσεων και τα ατομικά σχέδια φροντίδας (συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου κοινωνικοποίησης των παιδιών) των παιδιών υπό φροντίδα.
 10. Κατοπτρίζω και να μοιραστείτε τις βέλτιστες πρακτικές αναδοχής.

«Αυτή ήταν μια ευκαιρία να μάθουμε και να βελτιωθούμε. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν νόμιμα και σήμερα μας δείξατε ότι ο νόμιμος τρόπος είναι ο σωστός».

Κυρία. Maya Silwal, Αντιπρόεδρος, Αγροτικός Δήμος Ichchhakamana

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες στο εργαστήριο για τη συμβολή και τη δέσμευσή τους. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε για να προωθήσουμε τη μεταρρύθμιση της φροντίδας στο Νεπάλ.

Αυτό το εργαστήριο ήταν μέρος του Αναπτύσσοντας ένα μοντέλο κοινοτικής ανάδοχης φροντίδας στο Νεπάλ, μια συνεργασία μεταξύ των Forget Me Not, Hope and Homes for Children, The Himalayan Innovative Society και του Martin James Foundation.

Schreibe einen Kommentar