3 Παραδείγματα πραγματικού κόσμου χρήσης του πακέτου Glob της Python: Περιλαμβάνονται αποσπάσματα κώδικα

0
3 Παραδείγματα πραγματικού κόσμου χρήσης του πακέτου Glob της Python: Περιλαμβάνονται αποσπάσματα κώδικα

Εισαγωγή:

Το πακέτο glob της Python είναι ένα ευέλικτο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση αρχείων και καταλόγων που ταιριάζουν με ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Το πακέτο glob μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε εφαρμογές πραγματικού κόσμου όπου πρέπει να εκτελέσετε λειτουργίες σε μεγάλο αριθμό αρχείων. Σε αυτό το άρθρο, θα συζητήσουμε 3 πραγματικά παραδείγματα χρήσης του πακέτου Python glob με αποσπάσματα κώδικα.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

Η επεξεργασία εικόνας είναι μια κοινή εφαρμογή στον τομέα της όρασης υπολογιστή και συχνά περιλαμβάνει εργασία με μεγάλο αριθμό εικόνων. Το πακέτο Python glob μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση όλων των εικόνων σε έναν κατάλογο που ταιριάζουν με ένα συγκεκριμένο μοτίβο, όπως εικόνες με συγκεκριμένη επέκταση ή εικόνες που έχουν μια συγκεκριμένη σύμβαση ονομασίας.

import glob
from PIL import Image

for filename in glob.glob('images/*.jpg'):
  with Image.open(filename) as img:
    # Perform image processing operations here

Σε αυτό το παράδειγμα, χρησιμοποιούμε το πακέτο glob για να αναζητήσουμε όλες τις εικόνες στον κατάλογο «εικόνες» που έχουν επέκταση .jpg. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε την Python Imaging Library (PIL) για να ανοίξουμε και να εκτελέσουμε λειτουργίες επεξεργασίας εικόνας σε κάθε εικόνα.

Επεξεργασία δεδομένων

Η επεξεργασία δεδομένων είναι μια άλλη κοινή εφαρμογή του πακέτου Python glob. Όταν εργάζεστε με δεδομένα, μπορεί να χρειαστεί να αναζητήσετε όλα τα αρχεία σε έναν κατάλογο που περιέχουν δεδομένα για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή όλα τα αρχεία που περιέχουν δεδομένα για έναν συγκεκριμένο τύπο δεδομένων.

import glob
import pandas as pd

dataframes = []

for filename in glob.glob('data/*.csv'):
  df = pd.read_csv(filename)
  # Perform data processing operations here
  dataframes.append(df)
  
merged_df = pd.concat(dataframes)

Σε αυτό το παράδειγμα, χρησιμοποιούμε το πακέτο glob για να αναζητήσουμε όλα τα αρχεία CSV στον κατάλογο «δεδομένα». Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε τη βιβλιοθήκη pandas για να διαβάσουμε κάθε αρχείο CSV σε ένα πλαίσιο δεδομένων pandas και να εκτελέσουμε λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων σε κάθε πλαίσιο δεδομένων. Τέλος, συγχωνεύουμε όλα τα πλαίσια δεδομένων σε ένα μεγάλο πλαίσιο δεδομένων.

Διαχείριση αρχείων

Το πακέτο Python glob μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για εργασίες διαχείρισης αρχείων, όπως μετακίνηση, αντιγραφή ή διαγραφή αρχείων που ταιριάζουν με ένα συγκεκριμένο μοτίβο.

import glob
import shutil

for filename in glob.glob('old_files/*.txt'):
  shutil.move(filename, 'new_files')

Σε αυτό το παράδειγμα, χρησιμοποιούμε το πακέτο glob για να αναζητήσουμε όλα τα αρχεία κειμένου στον κατάλογο ‚old_files‘. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε τη λειτουργική μονάδα shutil για να μετακινήσουμε κάθε αρχείο στον κατάλογο ’new_files‘.

συμπέρασμα

Το πακέτο Python glob είναι ένα ευέλικτο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια ποικιλία πραγματικών εφαρμογών. Σε αυτό το άρθρο, συζητήσαμε τρία παραδείγματα χρήσης του πακέτου glob στην επεξεργασία εικόνας, την επεξεργασία δεδομένων και τη διαχείριση αρχείων. Χρησιμοποιώντας το πακέτο glob, μπορείτε γρήγορα και εύκολα να αναζητήσετε αρχεία και καταλόγους που ταιριάζουν με ένα συγκεκριμένο μοτίβο, επιτρέποντάς σας να εκτελείτε λειτουργίες σε μεγάλα σύνολα δεδομένων με ευκολία.


Schreibe einen Kommentar