Το Ίδρυμα FACE σας στέλνει τις καλύτερες ευχές του για αυτή τη νέα χρονιά υπό το σημάδι της δέσμευσης!

Το 2023, το Ίδρυμα FACE θα αναπτύξει τη δράση του με αποφασιστικότητα σε νέες περιοχές με περισσότερους από 400.000 δικαιούχους και σε σχέση με τις 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες μας.

Μαζί – εταιρείες, δημόσιοι φορείς, τομέας ΚΑΟ – μπορούμε να αναδείξουμε έργα με ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο υπέρ των ανθρώπων που βρίσκονται σε καταστάσεις αποκλεισμού, διακρίσεων και φτώχειας.